Těšín okres

návrat

Těšín

Radnice

Budova těšínské radnice vznikla v roce 1496, kdy těšínský kníže Kazimír II. věnoval městu pozemek pod zástavbou nového
náměstí. Původní renesanční radnice byla zničena během třicetileté války. V roce 1667 byla obnovena a vyzdobena. Stavba nebyla ušetřena ani během dalších požárů v letech
1720 a 1789. V roce 1800 došlo k přestavběa podle projektu architekta Ignace Chambreze de Ryvos s finanční podporou knížete Alberta Sasko-Těšínského a jeho ženy Marie Kristýny.
Z přestavby se dochovala pouze věž s hodinami a pozdně barokní kupolí. Klasicistní fasáda s toskánským sloupořadím a trojúhelníkovým štítem s erbem města vznikla v roce
1846 po dalším požáru.
Ke staré radnici přiléhá novorenesanční křídlo, v němž se ve druhém patře nachází reprezentační jednací síň městské rady.
Výzdobu jednací síně tvoří dubové obložení a ozdobný pás sestávající ze 64 šlechtických a cechovních erbů.

Urząd Miejski w Cieszynie
Rynek 1, 43-400 Cieszyn
tel. 33/479 42 00
www.cieszyn.pl