Těšín okres

návrat

Těšín

Katolický Kostel Sv. Máří Magdalény

Ve 13. století založili Piastovci z opolsko-ratibořské linie za hradbami Těšína kostel a dominikánský klášter zasvěcený Matce Boží. Kostel se stal od samého počátku místem posledního odpočinku knížecí rodiny. Pozůstatkem piastovské nekropole je kamenný náhrobek knížete Přemysla I. Nošáka z dílny Petra Parléře. Dochovaly se rovněž pozůstatky gotické architektury v podobě portálů a patek ovinutých banderolemi.
Po požáru Těšína v roce 1789 byl značně poškozený kostel obnoven. Od té doby je zasvěcen sv. Máří Magdaléně a plní funkci městského farního kostela. V čele pozdně barokního interiéru je umístěn hlavní oltář autora Andrease Kaspera Schweigla a křtitelnice a ambona z dílny známého slezského sochaře Johanna Josefa Schuberta. Toto vybavení daroval kostelu v roce 1794 kníže Albert Sasko-Těšínský. Kostel je sanktuáriem Matky Boží Těšínské, jejíž obraz ozdobený korunkami vytvořenými technikou těšínského filigránu se nachází na hlavním oltáři.

Kościół p.w. Marii Magdaleny
Pl. Dominikański 2 , 43-400 Cieszyn
tel. 33/8521352
fax. 33/852 13 52 w.34
www.cieszyn.bielsko.opoka.org.pl