Těšín okres

návrat

Velké Hůrky

Zřícenina Zámečku Marklovských

V roce 1734 se majitelem vesnice Velké Hůrky stal baron Erdmann Marklovský, který nechal v témže roce postavit masivní zděný jednopatrový zámeček. Na boční straně nádvoří tvořené hospodářskou zástavbou a lihovarem se nacházela brána s arkádovým podjezdem. Zahradní fasáda zámečku byla vyzdobena rokokovou dekorací s erby majitelů. Celek zastřešovala vysoká mansardová střecha. Působil dojmem obranné tvrze. Od roku 1800 patřila vesnice k majetku Těšínské komory, velkého latifundia těšínských Habsburků.
Po první světové válce zde bydlela rodina spisovatelky Zofie Kossak-Szatkowské, která ze zámečku učinila centrum polského kulturního a literárního života. V roce 1945 vyhořel a od té doby je z něj malebná zřícenina umístěná v parku se vzácnými starými stromy.
Zofia Kossak-Szatkowská se vrátila do Hůrek teprve po emigraci v roce 1957. Bydlela v bývalém zahradníkově domku poblíž zámečku, kde se dnes nachází biografické muzeum spisovatelky, autorky četných pověstí zabývajících se piastovskou minulostí Slezska. V udržovaném domku spisovatelky se nacházejí památky spjaté s její osobou, rodinné obrazy, knihovna a její rukopisný archiv.

Muzeum
Zofii Kossak-Szatkowskiej
43-436 Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 2
tel. 33/8539515
www.muzeumkossak.pl