Těšín okres

návrat

Těšín

Evangelický Kostel Boží Milosti

Evangelický kostel vystavěný za hradbami města Těšína vznikl díky altrandstädtské dohodě uzavřené v roce 1707 mezi císařem Josefem I. a švédským králem Karlem XII., která garantovala svobodu vyznání slezským protestantům. V roce 1709, kdy císař povolil postavit ve Slezsku šest tzv. milostivých kostelů, jeho vyslanec, hrabě Ludwig Sinzendorf zarazil v místě budoucího kostela hůl s erbem Habsburků. Budova kostela postavená podle projektu opavského architekta Johanna Georga Hausrücknera byla dokončena v roce 1722, zatímco 75metrová věž s cibulovou kupolí byla dostavěna po získání zvláštního povolení teprve v roce 1750.
Dominantou originálního přísného interiéru jsou tři podlaží arkádových galerií a mohutná valbová klenba s lunetami na nosných obloucích. Chloubou vybavení je rokokový oltář autora Josefa Prackera s postavami čtyř evangelistů, ambona se sochou Zmrtvýchvstání Krista a pozdně barokní varhanní prospekt. Součástí kostelních sbírek je i historická sbírka knih založená v polovině 18. století protestantským šlechticem Bohumilem Rudolfem Tschammerem.

Kościół Jezusowy
Pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn
tel. 33/857 96 69