Těšín okres

návrat

Těšín

Larischův Palác Muzeum Těšínského Slezska

Ke konci 18. století nechal těšínský zemský hejtman hrabě Jan Larisch-Mönnich vystavět barokně klasicistní palác přiléhající k městským hradbám. Egyptský a římský taneční sál a další reprezentační sály ve druhém poschodí jsou zdobeny polychromií. V zahradním křídle byla umístěna okrouhlá stáj se středovým sloupem, kde se dnes nachází Café Muzeum. V parku u paláce vyjednali představitelé evropských států podmínky uzavření tzv. těšínského míru podepsaného v roce 1779, kterým skončila válka o dědictví bavorské mezi habsburskou monarchií a Pruskem.
Od roku 1931 je palác sídlem těšínského muzea, které uchovává sbírky nejstaršího veřejného muzea v této části Evropy založeného roku 1802 knězem Leopoldem J. Šeršníkem, dále sbírky muzea Polské společnosti národopisné (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze), měšťanského Městského muzea (Muzeum Miejskie) a dalších. Dnešní Muzeum Śląska Cieszyńskiego (Muzeum Těšínského Slezska) prezentuje ve své stálé expozici nazvané „Na hranici dějin a kultur“ památky spjaté s dynastiemi
těšínských Piastovců a Habsburků, exponáty spojené s kulturou těšínské šlechty, měšťanstva a lidovou kulturou a také bohaté
sbírky umění a uměleckého řemesla.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn
Tel. 33/851 29 33
fax. 33/851 29 32
www.muzeumcieszyn.pl
mc@muzeum-cieszyn.ox.pl