Těšín okres

návrat

Těšín

Bývalá knížecí Mincovna Těšínská Knižnice

Na prvním těšínském náměstí, dnešní Divadelní náměstí (Plac Teatralny), stála mincovna těšínských Piastovců. Mince se zde razily několik století až do roku 1655. Poté se budova mincovny stala majetkem řady šlechtických rodin a jezuitů. Svému druhému názvu – Dům Bludovských – vděčí baronu Jiřímu Bedřichovi Bludovskému, který byl jejím majitelem od roku 1704. Na fasádu nechal umístit pamětní litinovou tabulku s erbem svým a své manželky.
Po četných přestavbách a proměnách byla bývalá mincovna v letech 1996–2001 zrekonstruována a stala se sídlem instituce nazvané Książnica Cieszyńska, čelní vědecké knihovny v regionu. Projekt přestavby je zdařilým spojením staré zástavby se současnou architekturou. Hlavní část historických sbírek Książnice tvoří knihovna založená knězem Leopoldem J. Šeršníkem roku 1801, kterou je možno obdivovat ve skleněném atriu zhotoveném speciálně pro tento účel. Bohaté sbírky Książnice zahrnují rovněž knihovnu Lidové čítárny (Czytelnia Ludowa) z roku 1848, sbírky Józefa Ignace Kraszewského z roku 1887 a Polské národopisné společnosti (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze) z roku 1901. Książnica Cieszyńska pořádá zajímavé proměnné výstavy s regionální tematikou.

Książnica Cieszyńska
ul. Mennicza 46 , 43-400 Cieszyn,
Tel. 33/851 38 41
www.kc-cieszyn.pl
ksiaznica@kc-cieszyn.pl