Těšín okres

návrat

Těšín

Zámeček v Blahoticích

Vesnice Blahotice u Těšína je poprvé zmíněna roku 1442. V roce 1447 je zmiňován „blahotský panský dvůr“, pozdější majetek těšínských knížat. V první polovině 16. století se vesnice stala majetkem rodiny Mitmayerů z Blahotic, kteří pravděpodobně postavili na nevysokém návrší, nad korytem říčky Puncovky (Puńcówki), skromný dvůr se zděnou obytnou věží. Ve věži se dodnes dochovaly renesanční architektonické prvky.
Po Mitmayerech až do roku 1906 patřily Blahotice mnoha šlechtickým rodům (např. Sobkům, Marklovským, Lechniti, Spensům aj.), které v menší nebo větší míře prováděly další architektonické úpravy zámečku a jeho okolí. Na konci 18. století se dostal zpět do vlastnictví těšínských knížat, tentokrát z dynastie Habsburků. Z jejich iniciativy založil v roce 1800 baron Wilhelm von Mundy na zámečku, na nedalekém statku a ve mlýně přádelnu a valchu sukna.
Zámeček je tvořen dvoupodlažní věží krytou mansardovou střechou, k níž přiléhá patrová budova. O bohaté historii místa svědčí socha sv. Jana Nepomuckého vytvořená na náklady Jana Antoniho de Lechniti v roce 1729, která je umístěna před zámečkem.

Zameczek w Błogocicach
ul. Żeromskiego 1, 43-400 Cieszyn