Těšín okres

návrat

Skočov

Radnice Muzeum sv. Jana Sarkandra

Pozdně barokní radnice ve Skočově byla vystavěna v letech 1797–1801. Původně se jednalo o jednopatrovou budovu, druhé patro ve formě atiky bylo dostavěno v roce 1934. Souměrnost radnice dokresluje věž osazená rokokovou prolamovanou kupolí. Na věži je instalován oválný obraz sv. Jana Sarkandra. Nad vstupním portálem je umístěn balkon s kovanou balustrádou, na jehož bocích je městský znak Skočova a erb knížete Alberta Sasko-Těšínského s datem 1797.
K radnici přiléhá skromný jednopatrový domek zvaný Sarkandrówka, kde se 20. prosince 1576 narodil sv. Jan Sarkander. Dnes se zde nachází kaple zasvěcená tomuto patronovi města. V Sarkandrówce se nachází i Muzeum sv. Jana Sarkandra, které shromažďuje památky spojené se životem a kultem světce, památky na pouť papeže Jana Pavla II. ve Skočově (22. 5. 1995) a sakrální umělecké předměty z okolních kostelů. V muzeu začíná „Szlak Sarkandrówki“, stezka po místech spjatých s osobou světce.

Muzeum św. Jana Sarkandra
Rynek 2, 43-430 Skoczów
tel. 33/ 853 08 13
www.muzeumsarkandra.akcja.pl