Těšín okres

návrat

Skočov

Muzeum Gustawa Morcinka

Z  piastovského zámku ve Skočově, zbořeného v roce 1938, se dochovala pouze bývalá zámecká kaple, pozdější cechovní hospoda. Jediným pozůstatkem kaple jsou sklepy s klenbami ze 14. století. Kaple byla přestavěna v roce 1793 a vyzdobena krásnou rokokovou fasádou tvořenou basreliéfem sv. Jana Křtitele, bohatými římsami a pilastry podpírajícími trojúhelníkový štít. V interiéru se dochovala pozdně barokní štuková výzdoba.
V objektu je od roku 1986 umístěno Muzeum Gustawa Morcinka, které pokračuje v tradici Beskydského muzea založeného v roce 1913. Muzejní expozice představuje četné památky na známého slezského spisovatele, jeho život a tvorbu. Prezentuje osídlení Těšínska od doby kamenné po raný středověk, historii Skočova a tradice těšínského cechovního řemesla.

Muzeum im. Gustawa Morcinka
ul. Fabryczna 5, 43-430 Skoczów
tel. 33/8532913