Těšín okres

návrat

Strumieň

Radnice

V roce 1626 vybudovaná radnice v západním průčelí strumeňského náměstí byla na konci 18. století přestavěna v pozdně barokním slohu. Uvnitř se dochovaly místnosti s valbovou a pruskou klenbou. Na ose radnice se nachází věž, jež je předsazena na nevelkém rizalitu a orámována na nárožích lyzénami. Věž je zakončena barokní cibulovou kupolí s prolamovanou lucernou. Během požáru města v roce 1793 radnice vyhořela a obnovena byla zásluhou knížete Alberta Sasko-Těšínského, tehdejšího vládce Těšínského knížectví. Původně patrovou budovu rozšířilo na počátku 19. století další patro. Ve druhé polovině 19. století byly dokončeny poslední úpravy čelní fasády.

Urząd Miejski w Strumieniu
Rynek 4, 43-246 Strumień
tel. 33/ 857 01 42
www.strumien.pl