Těšín okres

návrat

Ustroň

Ustroňské Muzeum J. Jarockého

Rozvoj těžkého průmyslu v Těšínském Slezsku započal kníže Albert Sasko-Těšínský, který založil v roce 1772 železnou huť a kovárnu v Ustroni. Zpracovávala železnou rudu vytěženou v okolí. Voda ohřívaná vysokopecní struskou se v roce 1804 zasloužila o vznik ustroňských lázní. Léčily se zde nemoci revmatického původu. V roce 1897 byla huť přemístěna do Třince a v Ustroni zůstala pouze kovárna. V bývalé budově ředitelství hutě Klemens z přelomu 18. a 19. století zdobené erbem Habsburků se nachází současné Ustroňské muzeum Jana Jarockého (do roku 1994 Muzeum hutnictví a kovářství – doplnit polský překlad), jedno z mála muzeí technického zaměření v Polsku. Velká část muzejních sbírek dokumentuje rozvoj ustroňské hutě. V okolí muzea je postaven hutnický skanzen a zrekonstruována bývalá vesnická kovárna. Do sbírek patří i exponáty týkající se historie lázní a oblasti lidové kultury a umění regionu. V Galerii současného umění (polsky?) je prezentována tvorba ustroňských umělců sdružených ve skupině Brzimy.

Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
ul. Hutnicza 3, 43-450 Ustroń
tel. 33/8542996
www.muzeum.ustron.pl