Těšín okres

návrat

Visla-Černé

Rezidence Prezidenta Polské Republiky

V roce 1907 nechal arcivévoda Bedřich Habsburský postavit na tzv. Zadnim Groniu lovecký zámeček podle projektu těšínského stavitele Ernesta Altmanna. Jednalo se o rozlehlou stavbu z modřínového dřeva v karpatském stylu s apartmánem pro arcivévodskou rodinu a četnými pokoji pro jejich hosty. Zámeček byl využíván během lovů, především na tetřevy.
V roce 1927 sídlo Habsburků vyhořelo a na jeho místě byla v letech 1929–1930 postavena ze sbírek Slezanů moderní konstruktivistická rezidence pro prezidenta Polské republiky Ignace Moścického a jeho nástupce. Projektoval ji krakovský architekt prof. Adolf Szyszko-Bohusz. Autory interiérů byli Wlodzimierz Padlewski a Andrzej Pronaszko, který navrhl originální barevné polychromie. Interiéry jsou vybaveny v evropském měřítku unikátní soupravou nábytku z ocelových chromovaných trubek a čalouněním z popelavé kůže antilopy a četnými grafikami polských umělců. Rezidence se stala zjevným symbolem státní příslušnosti polské části Těšínského Slezska.

V roce 2002 se tato rezidence – příklad polské stavební a umělecké avantgardy z 20. a 30. let 20. století – po dlouhých snahách vrátila do péče Kanceláře prezidenta PR a opět se stala rezidencí prezidentskou. Díky úsilí Prezidenta PR Aleksandra Kwaśniewského byly v letech 2003–2004 provedeny veškeré opravy a restaurátorské práce.

Zameczek Prezydenta RP
ul. Zameczek 1, 43-460 Wisła
tel. 33/ 854 65 00
www.zamek.wisla.pl