Těšín okres

návrat

Visla-Černé

Kaple u rezidence prezidenta Polské Republiky

V blízkosti loveckého zámečku postavil v roce 1909 arcivévoda Bedřich Habsburský malou dřevěnou soukromou kapli se zvonicí podle projektu Ernesta Altmanna v alpském stylu. V interiéru se nacházel pozdně renesanční oltář, obraz Svatá Rodina z první poloviny 17. století a dva krucifixy z 15. a 17.
století přenesené na příkaz arcivévody ze zrušeného dřevěného kostela v Bystřici nad Olší.
Dochovaly se do dnešní doby.
V meziválečném období kaple sloužila polskému prezidentovi Ignaci Mościckému. Po druhé světové válce kaple neplnila dlouhá léta svůj účel, teprve v roce 1982 byla její funkce obnovena. Díky iniciativě Kanceláře prezidenta PR v letech 2003–2004 proběhla její celková rekonstrukce. Poblíž byla postavena dřevěná zvonice zdobená státními, náboženskými a místními symboly.
Bohoslužby a jiné náboženské oslavy se konají v neděli v 11 hodin, ale i v jiných dříve ohlašených termínech. Kaple je přístupná pro navštěvníky.

Kaplica p.w. Opatrzności Bożej
ul. Zameczek 1, 43-460 Wisła
tel. 33/ 854 65 00
www.zamek.wisla.pl