Těšín okres

návrat

Visla

Myslivna ve Visle

V roce 1852 správce lesů arciknížete Albrechta
Habsburského hrabě Braida z Vídně objevil v oblasti Przyslopia pod Babí horou tokaniště
tetřevů, která se ihned ocitla v okruhu mysliveckých zájmů arciknížecího rodu. Už v roce 1855 byla v blízkosti zdejší hájovny postavena malá myslivna, v níž přespávali hosté arciknížete během lovu. Nesplňovala však nároky Albrechtova následníka – Fridricha Habsburského a jeho manželky Izabely. V roce 1898 byl na louce Przyslop postaven pro těšínského knížete tzv. Jagdschlössel – lovecký zámeček v tyrolském slohu dle projektu architekta Těšínské komory Albína Teodora Prokopa. Jde o dřevěnou stavbu na kamenné
podezdívce, obehnanou v úrovni prvního patra
balkónem, jehož sloupy podepírají značně vysunutou dvouspádovou střechu vytvářející zakrytou galerii. Zámeček sloužil arciknížecímu páru a jejich významným hostům až do konce první světové války, zdržoval se v něm mimo jiné nástupce rakouského trůnu Karel, německý císař Vilém II. a bulharský král Ferdinand. Po válce, od roku 1925, zámeček
fungoval jako základna polského Tatranského spolku, později až do roku 1973 Polského turistického klubu PTTK. Z důvodu špatného
technického stavu byl zámeček v roce 1983 rozebrán a přenesen do centra Visly a v roce 1986 opraven do své původní podoby. Nyní je sídlem PTTK pobočka ve Visle.

43-460 Wisła
ul. Lipowa 4a
tel./fax. 33/ 855 35 60
www.pttk.wisla.pl