Město Bílsko-Bílá

návrat

Bílsko-Bílá

Zámek Sulkovských Muzeum v Bílsku-Bilé

Zámek vybudovaný ve 14. století těšínskými
Piastovci byl více než dvě století jedním z jejich sídel. Jako slezská pevnost střežila hranice údělných knížectví těšínského a osvětimského, od poloviny 15. století státní hranici česko-polskou a v letech 1526–1772 rakousko-polskou. Od konce 16. století byl zámek na úkor své obranné funkce postupně rozšiřován a přestavován na šlechtickou rezidenci. Jeho současná podoba pochází z období
poslední velké přestavby v 50. a 60. letech
19. století.
Od roku 1572 byl zámek správně-hospodářským
centrem samostatného bílského panství, status minor, v němž vládli členové šlechtických rodin Promnitz, Schaffgotsch, Sunnegh, Solms a Haugwitz. V roce 1752 bylo bílské panství povýšeno na knížectví a stalo se majetkem rodiny Sulkovských, v jejichž držení zůstal zámek až do roku 1945.
Od roku 1946 je sídlem muzea, které pokračuje v tradici městských muzeí v Bílsku (založeno v roce 1906) a Bílé (založeno v roce 1904).

Zamek Sułkowskich
Muzeum w Bielsku-Białej
ul. Wzgórze 16
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33/ 822 06 56
info@muzeum.bielsko.pl
www.muzeum.bielsko.pl