Bílsko okres

návrat

Čechovice-Dědice

Zámek baronů Kotulínských

Zámek v Čechovicích se řadí k nejlépe zachovalým pozdně barokním aristokratickým rezidencím v Těšínském Slezsku. V první polovině 18. století ho postavil baron František Karel Kotulínský a dochoval si mnohé ze svého původního rokokového vybavení. Obdélníková hmota patrového zámku s vysunutým rizalitem je na čelní straně zdobená
mansardovou střechou. V trojúhelníkovém tympanonu se nachází erb hrabat Renardů, majitelů Čechovic v letech 1765–1856, držený dvěma lvy. Uvnitř zámku je možno obdivovat bohatou rokokovou štukovou výzdobu zámeckých salonů, mozaikové podlahy
a ozdobné veřeje.
V okolí zámku existoval francouzský park s květinovou zahradou a umělou jeskyní. Z původního parku zůstaly habrové aleje. Zámek v Čechovicích je vzácným příkladem rezidenční zámecké architektury v Těšínském Slezsku.

POLPLAST Spółka Jawna
43-502 Czechowice
ul. Zamkowa 2
tel. 32/ 494 49 60-62
www.palackotulinskich.pl