Bílsko okres

návrat

Slezský Hradec

Zámek Grodeckých

Zámek v Hradci, umístěný v malebném prostředí romantického parku, patří k zachovalejším
objektům tohoto typu v Těšínském Slezsku. Původní zámek byl postaven ve 14. století a od svého počátku byl spjat s rodinou Grodeckých (Grodzieckých) z Brodu. Zde je třeba připomenout sv. Melichara Grodeckého, kanonizovaného v roce 1995, a Václava Grodeckého, který pro polského krále Zikmunda Augusta zpracoval a vydal v letech 1561–1563 první mapu Polska. Kolem roku 1580
přestavěl zámek do dnešní podoby Jindřich Grodecký. Jedná se o dvoupatrovou obdélníkovou
budovu se třemi věžemi ve středu průčelí a dalšími třemi z odvrácené strany, což vytváří iluzi středověké tvrze.
V držení Grodeckých zůstal zámek do poloviny
17. století, kdy změnil majitele. Novými majiteli se postupně stali baroni Marklovští ze Žebráče, Sobkové z Kornic a Larischové. V roce 1772 se zámek stal majetkem baronů Kalischů, v 19. století připadl sňatkem baronům Zoblům von Giebelstadt a hrabatům Zamojským, kteří jej v roce 1884 prodali bílskému průmyslníkovi von Strzygowskému.
Od něj odkoupil zámek v roce 1927 Dr. Ernest
Habicht, jenž ho nechal zrekonstruovat. Pozornost
věnoval bohatým zámeckým sbírkám s hodnotnou knihovnou. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví.

Zamek w Grodźcu
43-386 Świętoszówka
Grodziec Śląski, ul. Zamkowa 1