Karwina

návrat

Český Těšín

Železniční nádraží

Košicko-bohumínská dráha vedoucí přes Těšínské Slezsko umožňovala nejkratší spojení Uher s Německem a Budapešti s Berlínem. V roce 1869 byla trať dovedena z Bohumína do Těšína. První nádražní budova byla zprovozněna o dva roky později. Po vybudování dráhy z Kojetína do Bílska v roce 1889 vzniklo nové nádraží, jež se nachází na místě současného a slouží dodnes.
Jedná se o cihlovou stavbu postavenou
v novorenesančním slohu složenou ze tří budov,
které jsou mezi sebou propojeny galeriemi.
Původní štuková výzdoba se dochovala
v reprezentační nádražní hale a v restauraci.
Dráha sehrála obrovskou roli nejen
v rozvoji levobřežní části Těšína, ale také
v hospodářském rozvoji celého regionu. Nádražím
projíždělo velké množství zboží, mimo jiné uhlí z ostravsko-karvinského revíru vyvážené do Uher, slovenská železná ruda určená pro Slezsko a zemědělské výrobky exportované do Německa. Těšínským nádražím projížděl nespočet cestujících, hlavně z Haliče a Uher do Berlína a dále přes Hamburk do Ameriky. Byl zde vítán i císař František Josef I. při své návštěvě Těšína. Zrekonstruované těšínské nádraží je důležitým regionálním komunikačním uzlem do dnešní doby.

Železniční stanice
ul. Nádražni 1133
737 01 Český Těšín
tel. 00420/ 972 754 419