Karwina

návrat

Petrovice u Karviné – Prstná

Zámeček Gusnarů V Prstné

V roce 1796 koupil malou vesnici v severní části Těšínského knížectví a část sousední vsi Petrovice Vojtěch Gusnar z Komorna od hraběte Jana Larische. Za místo svého sídla zvolil úbočí návrší, odkud se naskýtal krásný výhled na pruskou část Slezska
a město Fryštát. Zde nechal vystavět vkusný
dvoukřídlový patrový empírový zámeček obklopený
anglickým parkem. Hlavní křídlo s 11 okenními osami obsahuje centrální trojúhelníkový tympanon s erbem majitelů zvýrazněný balkonem neseným toskánskými sloupy. Okna zdobená pásky byla oddělena pilastry. Celek byl zastřešen valbovou střechou. Vojtěch Gusnar a jeho syn shromáždili ve svém sídle bohatou knihovnu, jež obsahovala mnoho
vzácných děl. Gusnarové prodali Prstnou v roce 1879 zpět Larischům, kteří zámeček rozšířili a zvelebili. V současné době je zde provozován hotel a restaurace.

Lovecký Zámeček
735 72 Petrovice u Karviné
tel. 00420/ 596 361 821