Karwina

návrat

Dolní Marklovice

Dřevěný kostel Nanebevstoupení Páně

Dřevěný kostelík v Dolních Marklovicích pocházející z roku 1739 stojí na místě staršího kostela sv. Mikuláše z poloviny 14. století. Skládá se z pětibokého presbytáře, nepříliš široké hlavní lodi a věže, pod níž se nachází kruchta. Byl vybudován z dřevěných trámů utěsněných slámou a mechem. Cibulová báň nad zvonicí ukončující věž se šikmými stěnami
a strmá střecha kostela jsou pokryty šindelem.
Uvnitř se dochovala původní tapeta a barokní oltáře. Ke kostelíku náleží vesnický hřbitov.

Kostel Nanebevstoupení Páně
Římskokatolická farnost
Petrovice u Karviné 24
735 72 Petrovice u Karviné,
tel. 00420/ 596 361 913