Frýdek-Místek

návrat

Frýdek-Místek

Katolický kostel Navštívení Panny Marie

Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Frýdku patří k jednomu z nejznámějších
poutních míst v Těšínském Slezsku, které přitahovalo, zvláště před rozdělením Těšínského Slezska, tisíce věřících. Poutní kostel byl postaven v letech 1752–1759 přičiněním hrabat Pražmů, majitelů frýdeckého panství, jako nádherný dvouvěžový pozdně barokní kostel. Prostorná hlavní loď je obehnána věncem kaplí, nad nimiž jsou umístěny empory. Polokruhovému presbytáři dominuje barokní oltář s baldachýnem autorů Johanna Schuberta a Andrease Schweigla z roku 1796. Nad tabernáklem je umístěna zázračná soška Matky Boží Frýdecké, po bocích adorovaná anděly, která pochází z roku 1655. Interiér kostela zdobí bohatá rokoková štuková výzdoba, boční oltáře a konfesionály. Z vnějšku byla stavba v roce 1877 obehnána křížovou cestou s kaplí Srdce Páně zvanou Římská.

Bazilika Panny Marie
Mariánské náměstí 145
738 01 Frýdek–Místek
tel. 00420/ 558 628 415
www.basilica.cz