Frýdek-Místek

návrat

Frýdek-Místek

Muzeum Beskyd v piastovském zámku

Frýdecký zámek nechal na ostrohu nad řekou Ostravicí postavit těšínský kníže Kazimír
I. v první polovině 14. století jako ochranu západní hranice knížectví a cesty procházející Moravskou bránou do Polska. Zámek se skládal z malého dvora obehnaného hradbami s několika baštami a vysokou vstupní věží. Od roku 1573 stal majetkem několika
šlechtických rodů. Představitel jednoho z nich, hrabě Georg von Oppersdorf, ho nechal
v letech 1637–1644 rozšířit a přestavět do barokní podoby. Ke konci 17. století vznikl
reprezentativní rytířský sál a kaple. V roce 1797 ho získal od hrabat Pražmů kníže Albert
Sasko-Těšínský a společně s rozlehlými pozemky jej začlenil do Těšínské komory.
Na konci 19. století byl zámek opraven a přizpůsoben k bydlení. Často v něm pobýval
poslední těšínský kníže Bedřich Habsburský. Tehdy bylo z bývalého sálu Zemského sněmu
v Těšíně přemístěno do frýdeckého zámku 37 malovaných erbů těšínské šlechty, které
dodnes zdobí rytířský sál. V současnosti je v zámku umístěno Muzeum Beskyd, které
prezentuje historické sály, umělecké sbírky a sbírky z oblasti etnografie a přírody.

Muzeum Beskyd
ul. Hluboká 66
738 01 Frýdek-Místek
tel. 00420/ 558 630 051-3
muzeumbeskyd@telecom.cz
web.telecom.cz/muzeumbeskyd