Karwina

návrat

Havířov Šumbark

Zámek Hrabat Arco

Původní dvůr v Šumbarku vznikl podle legendy v místě zvaném Vlčí jáma obehnaném
ochranným valem. V 15. století byla postavena zděná zemanská tvrz, poprvé zmiňována
v roce 1588. Vedle byl zbudován dřevěný kostelík sv. Kateřiny spojený s dvorem
krytým balkonem. V 18. století vznikl rozsáhlý dvůr o 11 okenních osách, krytý mansardovou střechou, jenž byl po požáru v roce 1823 zmodernizován v empírovém slohu tehdejším vlastníkem hrabětem Friedrichem von Arco. Majiteli zámku byla celá řada šlechtických rodů – Borynští, Rudzští, Pelhřimové, Sedlničtí a Mattencloitové. Posledními šlechtickými majiteli Šumbarku byli známí průmyslníci a uhlobaroni bratři Gutmannové. Po druhé světové válce zámek pustl, zničeny byly i zbytky starého parku. Teprve v 70. letech byl opraven a usídlily se zde techniki služby města Havířova. V roce 1997 prošel celkovou rekonstrukcí. V jeho historických místnostech se dnes nachází čtyřhvězdičkový Hotel Zámek Havířov s restaurací provozovanou hotelovou školou.

Hotel Zámeček
K Zámečku 2/243
736 01 Havířov
tel. 00420/ 596 811 463
www.hotelzamek.cz