Karwina

návrat

Karviná – Fryštát

Larischův zámek

Původně dřevěný zámek ve Fryštátě postavili těšínští Piastovci v první polovině 14.
století. Po požáru v roce 1511 jej kníže Kazimír obnovil již z kamene a cihel v raně renesančním slohu. V roce 1572 koupili fryštátské panství Cigánové ze Slupska, kteří pobývali v nedalekém Ráji. Další vlastníci, hrabata Gaschinové a Taafové, provedli pouze bezvýznamné barokní přestavby.
Nový majitel Fryštátu, hrabě Jan Larisch-Mönnich, který jej koupil v roce 1792, zámek rozšířil, opatřil jej empírovou fasádou a přistavěl nové křídlo, tzv. Lottyhaus. Touto přestavbou získal charakter městského paláce v podobě písmene „U“, který tvořil současně jednu ze stran fryštátského náměstí. V roce 1804 založili Larischové za zámkem rozlehlý park v anglickém stylu. Po vybudování zámku v Solci v roce 1873 se Larischové přestěhovali do svého nového sídla a zámek ve Fryštátě plnil již pouze hospodářskou funkci.
Po válce byla v zámku umístěna městská
národní rada. V letech 1994–1997 byla provedena celková rekonstrukce, během
níž byly odkryty cenné polychromie. V zámku byla zřízena expozice historického interiéru s vybavením pocházejícím z larischovských zámků ve Fryštátě, Ráji a Solci.

Zámek Fryštát
Masarykovo nám. 1
733 24 Karviná-Fryštát
tel. 00420/ 596 318 382
zamek-frystat@karvina.cz
www.zamek-frystat.cz