Karwina

návrat

Karviná – Fryštát

Katolický kostel Povýšení Svatého Kříže

Nedaleko fryštátského náměstí se nachází městský farní kostel, poprvé zmíněn v roce 1376, který vznikl jako gotický kostel na křížovém půdorysu. Po požáru v roce 1511 byl znovu postaven a rozšířen. V letech 1515–1530 byla dostavěna věž s vnějším krytým schodištěm. Další požár v roce 1791 kostel značně poškodil. Po přestavbě si přesto
zachoval gotický charakter. Vybavení interiéru pochází z počátku 19. století. K hlavní lodi přiléhá tzv. Moravská kaple s gotickou
křížovo-žebrovou klenbou, v níž se nachází renesanční náhrobek rytíře Václava Cigána ze Slupska z roku 1577.

Kostel Povýšení svatého Kříže
Římskokatolická farnost
Pivovarská 2/1 733 01
733 01 Karviná-Fryštát
tel. 00420/ 596 314 455
fara.karvina@tiscali.cz
www.farnost-karvina.cz