Karwina

návrat

Karviná – Fryštát

Radnice

Fryštát patří k jednomu z nejstarších měst v Těšínském Slezsku. Byl založen v 90. letech 13. století těšínskými knížaty, která městu udělila řadu privilegií. V držení Piastovců zůstal do roku 1572, kdy jej prodali šlechtickému rodu Cigánů ze Slupska.
V roce 1572 byla vybudována nová zděná radnice, z níž se do dnešních dnů dochovala renesanční věž na náměstí. Ta byla zdobena motivem arkád a erbem s orlem těšínských Piastovců. K věži, ze strany sousední ulice, přiléhá budova radnice, jež vyhořela v roce 1823. Obnovena byla v roce 1836 jako jednopatrová klasicistní budova s trojúhelníkovým štítem.

Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát
tel. 00420/ 596 387 111
info@karvina.cz
www.karvina.cz