Karwina

návrat

Orlová

Katolický kostel Narození Panny Marie

Dominanta širokého okolí, novogotický kostel v Orlové se dvěma vysokými věžemi, byla postavena v letech 1903–1905 místním stavitelem Martincem. Kostel vznikl na základech starého klášterního kostela benediktinů, které přivedli z Týnce u Krakova do Orlové v 13. století slezští Piastovci. Ke vzniku kostela se váže legenda vyprávějící o velkém orlu, jenž se ukázal s hostií v zobáku opolsko-ratibořskému knížeti Měškovi a jeho manželce Ludmile, kteří zde odpočívali během lovu v lese. Protože kněžna po této události porodila zdravého syna Kazimíra, kníže na tomto místě, jež nazval Orlová, nechal postavit kapli.
Historickou skutečností je, že benediktini měli zde již v roce 1223 svou první, patrně románskou sakrální stavbu. V roce 1268 tady postavili klášter. Na jeho místě
vznikl v roce 1446 nový kostel v gotickém slohu, který byl sekularizován v době reformace v roce 1561. Jeho fragmenty byly použity při stavbě nového kostela v letech 1903–1905. V presbytáři s křížovou klenbou se nachází neobyčejně cenný gotický triptych z roku 1470 s malovanými scénami ze života a umučení Krista. Ke kostelu, postavenému na návrší, vede široké monumentální schodiště ozdobené čtyřmi sochami svatých pocházející ze druhé poloviny 19. století.

Kostel Narození Panny Marie
Římskokatolická farnost
Staré náméstí
735 14 Orlová
tel. 00420/ 596 531 028