Ostrava

návrat

Šenov

Katolický kostel Boží Prozřetelnosti

Šenovský kostel, barokní perlu Těšínského Slezska, založil v roce 1764 zemský maršálek Těšínského knížectví baron Karel František Skrbenský. Poblíž panského sídla (dnes již neexistujícího), tak aby baron viděl hlavní oltář z okna své rezidence, postavil Jakub Pánek kostel elipsovitého půdorysu, který překryl kupolí. Bohatou fasádu vyzdobil četnými pilastry a vyhnutými římsami a stavbu ověnčil dvěma věžemi krytými cibulovými kupolemi. Podobně bohatou barokní výzdobu dostal interiér díky štukové výzdobě, oltářům a varhannímu prospektu. Do stěn kostela byly vsazeny čtyři náhrobní desky s basreliéfovými vyobrazeními dalších baronů Skrbenských,
majitelů Šenova. Po vymření místní piastovské dynastie zastávali Skrbenští v 17. a 18. století vysoké funkce ve správě Těšínského knížectví.

Kostel Prozřetelnosti Boží
Římskokatolická farnost
ul. Kosteln 129
739 34Šenov
tel. 00420/ 596 887 308