Ostrava

návrat

Ostrava

Slezskoostravský hrad

Slezská Ostrava (dříve Polská) byla poprvé zmíněna v roce 1229. V polovině 13. století opolská knížata z dynastie Piastovců nechala postavit hrad poblíž soutoku řek Ostravice a Lučiny. Měl chránit polsko-moravskou hranici na Ostravici a obchodní stezku z Opavy do Krakova. Jádro hradu tvořilo patrové paladium obehnané opevněním a vstupní bránu chránila věž. V roce 1380 těšínský kníže Přemysl I. Nošák vyměnil Ostravu za dědičné fojtství v Těšíně s Arnoštem z Tvorkova a od té doby se hrad stal šlechtickým sídlem. V roce 1508 získal panství starý šlechtický rod Sedlnických z Choltic. V letech 1534–1548 přestavěl
hrad na renesanční zámek, který ztratil obrannou funkci. Palácová část se zvětšila o nové obytné a hospodářské prostory, byl přistavěn rytířský sál a zámecká kaple, rozšířeny hradby a u nich postavena nová bašta.
Ostravský zámek byl poškozen během třicetileté války a již nikdy nezískal význam
feudální rezidence. Sedlničtí vlastnili Ostravu do roku 1710, rověž nový majitel zámku hrabě Jindřich Vilém Wilczek z Dobré Zemice, který ho koupil v roce 1714, ani jeho nástupci se o zámeckou ruinu nezajímali. Na začátku 19. století v něm byla pouze kancelář a byty kancelistů. Po požáru v roce 1872, který sežehl
levé křídlo a věž, hrabě Hans Wilczek nechal opravit použitelné zbytky hradu. Destrukce zámku však pokračovala, způsobovalo ji dobývání ložisek uhlí nacházejících se pod ním. Ve 20. letech 20. století byly rozebrány horní zdi budov, zachovala se pouze bránová věž, poškozené zdi a ruiny zbytků zámeckého paladia. Teprve v posledních letech, kdy se stal majetkem města Ostravy, byly zahájeny restaurátorské práce. Nyní je Slezskoostravský hrad místem mnoha výstav, koncertů a kulturních událostí.

Ostrava
Hradní 1
710 00 Slezská Ostrava