Frýdek-Místek

návrat

Bystřice Nad Olší

Dřevěný kostel Povýšení sv. Kříže v Bystřici

První dřevěný kostel zasvěcený Povýšení sv. Kříže byl postaven v Bystřici v roce 1587. Od počátku byl pod patronátem těšínských knížat. Do roku 1654 se nacházel v rukou evangelíků, a přesto, že byl převzat katolíky, nebyl ještě v roce 1679 vysvěcen. Už na konci 18. století byla stavba ve špatném technickém stavu – stropní trámy byly ztrouchnivělé a hrozilo zřícení střechy. I přes četné opravy prováděné Těšínskou komorou koncem 19. století se rozhodlo o výstavbě nového svatostánku. kostel byl uzavřen v roce 1893 a poslední mše odsloužena v roce 1897. Po získání potřebných prostředků, mimo jiné od patrona kostela arciknížete Fridricha a vroclavského kardinála Georga Koppa, byla v roce 1896 zahájena výstavba nového dřevěného kostela dle projektu arciknížecího architekta Albína Teodora Prokopa. Vznikla dřevěná jednolodní stavba románského slohu s trojbokým presbytářem, přikrytá šindelovou dvouspádovou střechou. Od průčelí byla vyprojektována čtvercová věž s jehlanovou kopulí. Vnitřek s bohatou řezbářskou výzdobou byl dokončen v roce 1897.
Nachází se v něm hlavní oltář zhotovený v roce 1907 podle starého vzoru, starý triptych z roku 1588 se scénou Lamentace s Boží Matkou byl umístěn na bočním oltáři a ve věži byl zavěšen starý
zvon z roku 1584.

739 95 Bystřice
tel. 00420/ 558 350 230
www.bystrice.cz