Těšín okres

návrat

Těšín

Zámecký Vrch – Lovecký Zámeček

Na místě středověkého dolního zámku vznikl z iniciativy arcivévody Karla Habsburského v letech 1838–1840 lovecký zámeček podle projektu Josefa Kornhäusla, předního představitele vídeňského klasicismu. K zámečku patřila i oranžérie zbourána v roce 1966. Zámecká rotunda byla přestavěna na klasicistní pavilon a okolí Zámeckého vrchu přeměněno na romantický krajinářský park. V roce 1914 nechal postavit poslední těšínský kníže Bedřich Habsburský umělou zříceninu, pod níž byla nalezena středověká obranná bašta. Dnes se nachází v části loveckého zámečku Státní hudební škola (Państwowa Szkoła Muzyczna) a ve zbývající části a v obnovené oranžérii sídlí instituce Zámek Těšín (Zamek Cieszyn), jejímž cílem je oživení místního uměleckého řemesla a hospodářství.

Zamek Cieszyn
ul. Zamkowa 3a, b,c, 43-400 Cieszyn
tel. 33 851 08 21
www.cieszyn.pl