Powiat Cieszyński

powrót

Cieszyn

Ratusz

Budynek cieszyńskiego ratusza powstał w 1496 r. kiedy to książę cieszyński Kazimierz II ofiarował miastu plac pod zabudowę nowego Rynku. Wzniesiony tam pierwszy renesansowy
ratusz uległ zniszczeniu podczas wojny trzydziestoletniej.
Odnowiony, otrzymał w 1667 r. malarską dekorację. Nie oszczędziły go kolejne pożary w 1720 i 1789 r. Odbudowany został w 1800 r. wg projektu architekta Ignacego Chambreza de Ryvos przy znacznej pomocy finansowej księcia Alberta Sasko-Cieszyńskiego i jego żony Marii Krystyny. Z przebudowy tej zachowała się jedynie zegarowa wieża z późnobarokowym
hełmem. Klasycystyczna fasada o toskańskiej kolumnadzie i trójkątnym przyczółku z herbem miasta powstała w 1846 r. po
kolejnym pożarze budynku. Do starego ratusza przylega neorenesansowe skrzydło mieszczące na swym drugim piętrze reprezentacyjną salę obrad rady miejskiej, ozdobioną dębową
boazerią i fryzem złożonym z 64 szlacheckich i cechowych herbów.

Urząd Miejski w Cieszynie
Rynek 1, 43-400 Cieszyn
tel. 33/479 42 00
www.cieszyn.pl