Powiat Cieszyński

powrót

Cieszyn

Kościół Katolicki P.W. Św. Marii Magdaleny

W XIII w. z fundacji Piastów opolsko-raciborskich powstał poza murami Cieszyna kościół i klasztor dominikanów pod pierwotnym wezwaniem Matki Bożej. Kościół stał się od samego początku miejscem ostatniego spoczynku rodziny książęcej. Pozostałością piastowskiej nekropolii jest rzeźbiony nagrobek księcia Przemysława I Noszaka z warsztatu Piotra Parlera. Zachowały się także relikty gotyckiej architektury w postaci portali i służek oplecionych banderolami.
Po pożarze Cieszyna w 1789 r. w znacznym stopniu zniszczony kościół został odbudowany. Odtąd też nosi wezwanie św. Marii Magdaleny i pełni funkcję miejskiego kościoła parafialnego. W późnobarokowym wnętrzu znajduje się ołtarz główny autorstwa Andrzeja Kaspra Schweigla oraz chrzcielnica i ambona roboty znanego śląskiego rzeźbiarza Jana Józefa Schuberta. Wyposażenie to ufundowane zostało w 1794 r. przez księcia Alberta Sasko-Cieszyńskiego. Kościół jest sanktuarium Matki Boskiej Cieszyńskiej, której wizerunek ozdobiony koronami z cieszyńskiego filigranu znajduje się w ołtarzu głównym.

Kościół p.w. Marii Magdaleny
Pl. Dominikański 2 , 43-400 Cieszyn
tel. 33/8521352
fax. 33/852 13 52 w.34
www.cieszyn.bielsko.opoka.org.pl