Powiat Cieszyński

powrót

Cieszyn

Kościół Katolicki P. W. Św. Trójcy

Pierwsza w Cieszynie ewangelicka świątynia zawdzięcza swe powstanie księżnej Katarzynie Sydonii, która na cmentarzu morowym, poza murami miejskimi, wystawiła w 1585 r. drewniany kościół. W dziesięć lat później powstał jednonawowy, murowany kościół, z trójbocznym prezbiterium o gotyckich sklepieniach, przyporach i ostrołukowych oknach. Jedynie fasada posiada późnorenesansowy, schodkowy szczyt. Do kościoła przylega neogotycka wieża z iglicą z 1864 r., która zastąpiła wcześniejszą, drewnianą. W kościele znajdują się barokowe ołtarze, natomiast w wieży dzwon z 1641 r. fundacji księżnej Elżbiety Lukrecji z herbami Cieszyna i Piastów. W posiadaniu protestantów kościół znajdował się do 1654 r.

Kościół p.w. Marii Magdaleny
Pl. Dominikański 2 , 43-400 Cieszyn
Tel. 33/8521352
Fax.33/852 13 52 w.34
www.cieszyn.bielsko.opoka.org.pl