Powiat Cieszyński

powrót

Cieszyn

Kościół Katolicki P. W. Św. Krzyża

Po zburzeniu cieszyńskiego zamku podczas wojny trzydziestoletniej ostatnia księżna cieszyńska z dynastii piastowskiej Elżbieta Lukrecja zamieszkała w swych przyrynkowych kamienicach. Na tyłach jednej z nich umieściła prywatną kaplicę. Książęce kamienice otrzymał w 1673 r. zakon Jezuitów. W 1707 r. dawną kaplice przebudowali na jednonawowy kościół Św. Krzyża. Po pożarze miasta w 1789 r. został on wyposażony w klasycystyczny ołtarz główny i ambonę przez ks. Leopolda Jana Szersznika, który także w przylegającym do kościoła budynku poklasztornym urządził swą bibliotekę i muzeum. Fasada kościoła od strony ul. Szersznika otrzymała w 1900 r. neobarokowy wystrój.

Kościół p.w. św. Krzyża
ul. Szersznika 3 , 43-400 Cieszyn