Powiat Cieszyński

powrót

Górki Wielkie

Ruiny Dworu Marklowskich Fundacja im.Zofii Kossak Centrum Kultury i Sztuki "Dwór Kossaków"

W 1734 r. właścicielem Górek Wielkich został baron Erdmann Marklowski, który w tym samym roku wystawił masywny, murowany, jednopiętrowy dwór. Od strony dziedzińca z zabudowaniami gospodarczymi i gorzelnią znajdowała się brama pod arkadowym podjazdem, fasada ogrodowa ozdobiona była rokokową dekoracją z herbami właścicieli. Całość nakryta wysokim mansardowym dachem sprawiała wrażenie obronnego kasztelu. Od r. 1800 wieś wchodziła w skład Komory Cieszyńskiej-wielkiego latyfundium cieszyńskich Habsburgów.
Po I wojnie światowej zamieszkała w nim rodzina pisarki Zofii Kossak-Szatkowskiej, która uczyniła z dworu ośrodek polskiego życia kulturalnego i literackiego. Dwór spłonął w 1945 r. i od tego czasu jest malowniczą ruiną położoną w parku o cennym, zabytkowym drzewostanie.
Do Górek Zofia Kossak-Szatkowska powróciła po emigracji dopiero w 1957 r. Zamieszkała w położonym opodal dworu dawnym domku ogrodnika, gdzie mieści się biograficzne muzeum pisarki, autorki licznych powieści, w których zajmowała się także piastowską przeszłością Śląska. W zachowanym z pietyzmem mieszkaniu pisarki, znajdują się związane z nią pamiątki, rodzinne obrazy, biblioteka i archiwum jej rękopisów.

Fundacja im. Zofii Kossak
Centrum Kultury i Sztuki "Dwór Kossaków"
43-436 Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 4
tel/ 33/8510351
www.zofiakossak.pl
www.dworkossakow.pl