Miasto Bielsko-Biała

powrót

Bielsko-Biała

Dworzec Kolejowy

W grudniu 1855 r. bocznica z Dziedzic połączyła Bielsko z Koleją Północną Cesarza Ferdynanda, jedną z najstarszych linii kolejowych w tej części Europy. Jej budowę rozpoczęto w 1837 r., trasa wiodła z Wiednia przez Morawy do Bogumina i dalej przez Dziedzice oraz Oświęcim do Krakowa. Po uruchomieniu linii Bielsko – Żywiec (1878) a następnie Kolei Miast Morawsko-Śląskich (Kojetin – Frydek – Cieszyn – Bielsko) oraz tzw. kolei lokalnej Bielsko – Kalwaria (1888), Bielsko awansowało do rzędu ważnych węzłów kolejowych na północnych obrzeżach monarchii Austro-Węgierskiej. Nowy dworzec kolejowy w Bielsku oddano do użytku 25 lutego 1890 r., po zaledwie półrocznej budowie. Zbudowany wg projektu bielskiego architekta Karola Schulza przez firmę budowlaną Karola Korna, stanął ok. 200 m na północ od starego dworca. Wiedeńska firma Wild & Weygand ozdobiła wnętrza pięknymi polichromiami. Nad wejściem głównym od strony miasta, na marmurowych tablicach, złocony napis głosi: K.K. privilegirte / Kais. Ferd. Nordbahn – C.k. Uprzywilejowana Kolej Północna Ces. Ferdynanda.

Dworzec Kolejowy
ul. Warszawska 2
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33/8151051 w. 364