Powiat Cieszyński

powrót

Cieszyn

Ewangelicki Kościół Jezusowy

Wzniesiony poza murami Cieszyna kościół ewangelicki powstał dzięki zawartej w 1707 r. między cesarzem Józefem I a królem szwedzkim Karolem XII umowie altransztadzkiej, gwarantującej swobody religijne śląskim protestantom. W 1709 r., gdy cesarz zezwolił wybudować na Śląsku sześć tzw. ”kościołów łaski ”, jego wysłannik – hr. Ludwik Zinzendorf zatknął w miejscu powstania kościoła laskę z herbem Habsburgów. Budowę świątyni według projektu opawskiego architekta Jana Jerzego Hausrücknera ukończono w 1722, natomiast 75-metrową wieżę z cebulastym hełmem dobudowano dopiero w roku 1750, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia.
Dominantą oryginalnego surowego wnętrza są trzy kondygnacje arkadowych galerii oraz potężne sklepienie kolebkowe z lunetami na gurtach. Ozdobę wnętrza stanowi rokokowy ołtarz autorstwa Józefa Prackera z figurami czterech ewangelistów, ambona z rzeźbą Zmartwychwstałego Chrystusa oraz późnobarokowy prospekt z koncertowymi organami. W kościele przechowywany jest zabytkowy księgozbiór, założony w połowie XVIII w. przez protestanckiego szlachcica Bogumiła Rudolfa Tschammera

Kościół Jezusowy
Pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn
tel. 33/857 96 69