Powiat Cieszyński

powrót

Cieszyn

Pałac Hrabiów Larischów Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Pod koniec XVIII w. cieszyński starosta krajowy hrabia Jan Larisch von Mönnich wystawił pałac przylegający do miejskich murów. Jego ozdobą jest barokowo-klasycystyczna fasada oraz polichromie w egipskiej i rzymskiej sali balowej i innych reprezentacyjnych salach drugiego piętra. W ogrodowym skrzydle pałacu zlokalizowana została okrągła stajnia wsparta na jednej kolumnie mieszcząca obecnie „Café Muzeum”. W przyległym do pałacu parku, przedstawiciele państw europejskich negocjowali warunki zawarcia tzw. ”Pokoju Cieszyńskiego” kończącego wojnę o sukcesję bawarską pomiędzy Austrią a Prusami, który podpisali w 1779 r.
Od 1931 r. pałac jest siedzibą cieszyńskiego muzeum. W jego skład wchodzi najstarsze w tej części Europy publiczne muzeum założone w 1802 r. przez ks. Leopolda J. Szersznika, muzeum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, mieszczańskie Muzeum Miejskie oraz inne zbiory. Obecnie Muzeum Śląska Cieszyńskiego w swej stałej ekspozycji zatytułowanej ”Na pograniczu dziejów i kultur” prezentuje zabytki związane z cieszyńskimi dynastiami Piastów i Habsburgów, eksponaty związane z kulturą cieszyńskiej szlachty, mieszczaństwa oraz kulturą ludową a także bogate zbiory sztuki i rzemiosła artystycznego.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn
Tel. 33/851 29 33
fax. 33/851 29 32
www.muzeumcieszyn.pl
mc@muzeum-cieszyn.ox.pl