Powiat Cieszyński

powrót

Cieszyn

Dawna Mennica Książęca Książnica Cieszyńska

Przy pierwszym cieszyńskim rynku, obecnym Placu Teatralnym, mieściła się mennica Piastów cieszyńskich. Bito w niej monety przez parę stuleci, aż do 1655 r. Jej budynek stał się potem własnością wielu szlacheckich rodzin oraz zakonu Jezuitów. Swoją drugą nazwę - ”Kamienica Bludowskich” zawdzięcza baronowi Jerzemu Fryderykowi Bludowskiemu, jej właścicielowi od 1704 r., który umieścił na fasadzie żeliwną tablicę pamiątkową z herbem własnym i swej żony.
Po licznych przebudowach i zmianach dawną mennicę w latach 1996-2001 odbudowano i zaadaptowano na siedzibę Książnicy Cieszyńskiej, czołowej biblioteki naukowej w regionie. Obiekt ten jest udaną symbiozą starej zabudowy z modernistyczną, współczesną realizacją architektoniczną. Trzon zabytkowych zbiorów Książnicy stanowi biblioteka fundacji ks. Leopolda J. Szersznika z 1801 r., którą można podziwiać w specjalnie dla niej dostosowanej szklanej rotundzie. Bogate zbiory Książnicy obejmują także bibliotekę Czytelni Ludowej z 1848 r., zbiory Józefa Ignacego Kraszewskiego z 1887 r. i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego z 1901 r. Książnica Cieszyńska prezentuje również interesujące wystawy czasowe o regionalnej tematyce.

Książnica Cieszyńska
ul. Mennicza 46 , 43-400 Cieszyn,
Tel. 33/851 38 41
www.kc-cieszyn.pl
ksiaznica@kc-cieszyn.pl