Powiat Cieszyński

powrót

Skoczów

Ratusz Muzeum św. Jana Sarkandra

Późnobarokowy ratusz skoczowski wzniesiono w latach 1797 – 1801. Pierwotnie była to budowla jednopiętrowa, piętro drugie w formie attyki dobudowano w 1934 r. Symetrię ratusza podkreśla wieża ponad fasadą, zwieńczona rokokowym, ażurowym hełmem. Umieszczony na wieży owalny obraz przedstawia św. Jana Sarkandra. Nad wejściowym portalem mieści się balkon z kutą balustradą, po bokach którego znajdują się herby Skoczowa i księcia Alberta Sasko-Cieszyńskiego oraz data 1797.
Do ratusza przylega skromna, piętrowa kamieniczka zwana ”Sarkandrówką”. W jej piwniczce 20.XII.1576 r. przyszedł na świat św. Jan Sarkander. Mieści się w niej obecnie kaplica poświęcona temu patronowi miasta. W „Sarkandrówce” działa także Muzeum św. Jana Sarkandra, które gromadzi pamiątki związane z życiem i kultem świętego, pamiątki z pielgrzymki papieża Jana Pawła II w Skoczowie 22.V.1995 r. oraz zabytki sztuki sakralnej z okolicznych kościołów. W Muzeum rozpoczyna się także „Szlak Sarkandrowki” po miejscach związanych z osobą świętego.

Muzeum św. Jana Sarkandra
Rynek 2, 43-430 Skoczów
tel. 33/ 853 08 13
www.muzeumsarkandra.akcja.pl