Powiat Cieszyński

powrót

Skoczów

Muzeum im. Gustawa Morcinka

Z rozebranego w 1938 r. piastowskiego zamku w Skoczowie zachowała się jedynie dawna zamkowa kaplica, pełniąca później funkcję gospody cechowej. Jedynym zachowanym reliktem są jej XIV-wieczne sklepione piwnice. Przebudowano ją w 1793 r. i ozdobiono urokliwą rokokową fasadą z płaskorzeźbą św. Jana Chrzciciela, z bogatymi gzymsami i pilastrami podtrzymującymi trójkątny przyczółek. Wewnątrz, w pomieszczeniu dawnej kaplicy zamkowej, zachowała się także późnobarokowa dekoracja sztukatorska.
W kamieniczce od 1986 r. mieści się Muzeum im. Gustawa Morcinka, kontynuujące tradycje założonego w 1913 r. Muzeum Beskidzkiego. Ekspozycja muzealna poświęcona została patronowi muzeum i ukazuje liczne pamiątki po znanym Śląskim pisarzu ilustrujące jego życie i twórczość. Prezentuje także pradzieje Ziemi Cieszyńskiej od epoki kamienia po wczesne średniowiecze, historię Skoczowa oraz tradycję cieszyńskiego rzemiosła cechowego.

Muzeum im. Gustawa Morcinka
ul. Fabryczna 5, 43-430 Skoczów
tel. 33/8532913