Powiat Cieszyński

powrót

Strumień

Ratusz

Wzniesiony w 1626 r. w zachodniej pierzei strumieńskiego Rynku ratusz przekształcony został pod koniec XVIII w. w stylu późnobarokowym. Wewnątrz zachowało się pomieszczenia o żaglastych i kolebkowych sklepieniach. Na osi ratusza znajduje się wysunięta niewielkim ryzalitem z fasady wieża ujęta w narożnikach lizenami. Wieńczy ją barokowy cebulasty hełm z ażurową latarnią. Ratusz spłonął podczas wielkiego pożaru miasta w 1793 r. i odbudowany został dzięki pomocy księcia Alberta Sasko – Cieszyńskiego, ówczesnego włodarza Księstwa Cieszyńskiego. Pierwotnie piętrowy ratusz, na początku XIX w. zyskał kolejną kondygnację. W 2 połowie XIX wieku ukształtowana została ostatecznie elewacja frontowa.

Urząd Miejski w Strumieniu
Rynek 4, 43-246 Strumień
tel. 33/ 857 01 42
www.strumien.pl