Powiat Cieszyński

powrót

Ustroń

Muzeum Ustrońskie Im. J. Jarockiego

Rozwój przemysłu ciężkiego na Śląsku Cieszyńskim zainicjował książę Albert Sasko-Cieszyński zakładając w roku 1772 hutę żelaza i kuźnię w Ustroniu. Wykorzystywano w niej wydobywaną w okolicy rudę żelaza. Natomiast ogrzewana żużlem wielkopiecowym woda, o właściwościach łagodzących bóle reumatyczne, przyczyniła się do powstania w 1804 r. ustrońskiego kurortu.
W 1897 r. hutę przeniesiono do Trzyńca, pozostawiając na miejscu kuźnię. Dawny budynek dyrekcji huty „Klemens” z przełomu XVIII i XIX w. ozdobiony herbem Habsburgów, mieści obecnie Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego (do 1994 r. Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa), jedno z niewielu muzeów o profilu technicznym. Zasadnicza część jego zbiorów ukazuje rozwój ustrońskiej huty, wokół Muzeum zorganizowano skansen hutniczy oraz zrekonstruowano dawna wiejską kuźnię. Zgromadzono także eksponaty dotyczące historii uzdrowiska i z zakresu kultury i sztuki ludowej regionu. W Galerii Sztuki Współczesnej prezentowana jest twórczość ustrońskich artystów skupionych w stowarzyszeniu „Brzimy”.

Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
ul. Hutnicza 3, 43-450 Ustroń
tel. 33/8542996
www.muzeum.ustron.pl