Powiat Cieszyński

powrót

Cieszyn

Góra Zamkowa – Relikty Zamku Piastowskiego

Historia Góry Zamkowej w Cieszynie związana jest ściśle z najstarszymi dziejami Polski i Śląska Cieszyńskiego. Początki jej zasiedlenia datują się na V w. p.n.e., w IX w. istniało już na niej grodzisko, które przed 1155 r. zostało grodem kasztelana. Od 1290 do 1918 r. było siedzibą cieszyńskich książąt z dynastii Piastów i Habsburgów.
Cieszyński zamek był imponującą warownią z kilkoma wieżami, otoczoną murami. Składał się z zamku górnego i dolnego. Pod koniec wojny trzydziestoletniej zamek został zniszczony i popadł w ruinę. Zbiegło się to z wygaśnięciem cieszyńskiej linii Piastów.
Do reliktów piastowskiej przeszłości należy kaplica grodowa p.w. św. Mikołaja i św. Wacława. Jest to romańska orientowana rotunda wzniesiona w połowie XI w. Po średniowiecznych umocnieniach zamku górnego zachowała się cylindryczna baszta obronna z końca XIII w. oraz gotycka „Wieża Piastowska” z wieku XIV, z której roztacza się szeroki widok na Cieszyn i Beskid Śląski. Na Górze Zamkowej znajdują się także pozostałości dawnej drogi i wieży bramnej.

Zamek Cieszyn
ul. Zamkowa 3a, b,c,
43-400 Cieszyn
tel. 33 851 08 21
www.cieszyn.pl