Powiat Cieszyński

powrót

Wisła-Czarne

Kaplica przy Zameczku Prezydenta RP

W pobliżu „myśliwskiego zameczku” arcyksiążę Fryderyk Habsburg wystawił w 1909 r. niewielką drewnianą prywatna kaplicę z sygnaturką, zaprojektowaną także przez Ernsta Altmanna w kaRPackim stylu. Do kaplicy nakazał arcyksiążę przenieść dwa cenne renesansowe ołtarze z likwidowanego w tym czasie drewnianego kościoła w Bystrzycy na Zaolziu. Zachowały się one do dnia
dzisiejszego.
W okresie międzywojennym kaplica służyła prezydentowi Ignacemu Mościciemu. Przez wiele powojennych lat, zamknięta, nie spełniała swych funkcji, dopiero w 1982 r. przekazana została wiernym i poświęcona Opatrzności Bożej.

Kaplica p.w. Opatrzności Bożej
ul. Zameczek 1, 43-460 Wisła
tel. 33/ 854 65 00
www.zamek.wisla.pl