Powiat Cieszyński

powrót

Wisła

Zameczek Myśliwski

W r. 1852 administrator lasów arcyksięcia Albrechta Habsburga hrabia Braida z Wiednia odkrył w okolicach Przysłopia pod Baranią Górą skupiska głuszców, które od razu znalazły się w kręgu myśliwskich zainteresowań arcyksiążęcej rodziny. Już w 1855 koło znajdującej się tam leśniczówki wystawiono mały domek myśliwski, w którym nocowali goście arcyksięcia podczas polowań. Nie spełniał
on jednak wymagań następcy Albrechta – Fryderyka Habsburga i jego żony Izabelli. W 1898 r. na polanie Przysłop został wystawiony dla księcia cieszyńskiego „Jagdschlössel” - „zameczek myśliwski” w tyrolskim stylu wg projektu architekta Komory Cieszyńskiej Albina Teodora Prokopa. Jest to drewniana budowla na kamiennej podmurówce, otoczona na wysokości piętra balkonem, której słupy podtrzymują mocno wysunięty dwuspadowy dach tworzący krytą galerię. Służył on arcyksiążęcej parze i ich znamienitym gościom aż
do końca I wojny światowej, przebywał w nim m.in. następca tronu austriackiego Karol, cesarz niemiecki Wilhelm II i król bułgarski Ferdynand. Po wojnie, od 1925 r. mieściło się w zameczku schronisko Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, następnie do 1973 r. Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Ze względu na zły stan zachowania zameczek rozebrany został w 1983 r.,
przeniesiony do centrum Wisły i odtworzony w 1986 r. w swej pierwotnej postaci. Obecnie jest siedzibą PTTK odział w Wiśle.

43-460 Wisła
ul. Lipowa 4a
tel./fax. 33/ 855 35 60
www.pttk.wisla.pl