Powiat Cieszyński

powrót

Zamarski

Kościół Katolicki p.w. św. Rocha

Jeden z najstarszych zachowanych na Ziemi Cieszyńskiej drewnianych kościółków powstał w 1731 r. staraniem kanclerza Księstwa Cieszyńskiego i dziedzica wsi hrabiego Henryka Fryderyka Wilczka i cieszyńskiego jezuity Antoniego Świdra. Dobudowany został do wcześniejszej, bo XVI-wiecznej wieży. Zastąpił on wcześniejszy, bo pochodzący z XV w., a spalony w 1585 także drewniany kościół. Jest to drewniany budynek daszkami na kamiennej podmurówce
o konstrukcji zrębowej, oszalowany i otoczony okapowymi. Wieża natomiast posiada konstrukcję słupową, zwieńczona jest charakterystyczną izbicą i posiada obszerne soboty.
W trójbocznie zamkniętym prezbiterium znajduje się barokowy ołtarz główny z obrazem Serca Pana Jezusa, który podobnie jak boczne i ambona pochodzą z kościoła szpitalnego p.w. św. Jerzego w Cieszynie. W kościółku zachowało się szereg barokowych alegorycznych obrazów religijnych oraz późnogotyckich i późniejszych ludowych rzeźb oddających specyficzną atmosferę wiejskiego sanktuarium.
Kościół ten posiadał wezwanie Najświętszego Serca Jezusowego, a od 1981 r. na mocy dekretu biskupiego jest pod wezwaniem św. Rocha.

Kościół p.w. św. Rocha
43-410 Zamarski 125
tel. 33/ 856 95 58