Miasto Bielsko-Biała

powrót

Bielsko-Biała

Zamek Sułkowskich Muzeum w Bielsku-Białej

Zamek wzniesiony w XIV w. przez Piastów Cieszyńskich był przez ponad dwa stulecia jedną z ich siedzib. Jako śląska warownia strzegł granicy księstw dzielnicowych cieszyńskiego i oświęcimskiego, od połowy XV w. granicy państwowej czesko-polskiej a w latach 1526-1772 austriacko-polskiej. Sukcesywnie rozbudowywany, od końca XVI w. kosztem walorów obronnych przekształcał się
stopniowo w rezydencję szlachecką. Współczesny
wygląd budowli pochodzi z czasów ostatniej, wielkiej przebudowy w latach 50. i 60. XIX w.
Od 1572 r. zamek był centrum administracyjno-
gospodarczym samodzielnego bielskiego państwa stanowego, którym władali przedstawiciele szlacheckich rodzin Promnitz, Schaffgotsch, Sunnegh, Solms i Haugwitz. W 1752 r. państwo bielskie podniesione zostało do rzędu księstw i przeszło w ręce familii Sułkowskich, w ręku której zamek pozostawał do 1945 r.
Od 1946 r. zamek jest siedzibą bielsko-bialskiego muzeum, kontynuującego tradycje muzeów miejskich w Bielsku (otwarte w 1906 r.) i w Białej (otwarte w 1904 r.).

Zamek Sułkowskich
Muzeum w Bielsku-Białej
ul. Wzgórze 16
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33/ 822 06 56
info@muzeum.bielsko.pl
www.muzeum.bielsko.pl