Powiat bielski

powrót

Bielowicko

Kościół Katolicki p.w. św. Wawrzyńca

Drewniany kościół w Bielowicku to jeden z bardziej interesujących przykładów drewnianego budownictwa sakralnego na Śląsku Cieszyńskim. Zbudowany został w 1701 r. z fundacji Henryka barona Larischa, jako filia kościoła w Skoczowie a potem w Grodźcu.
Posiada zrębową konstrukcję umieszczoną na kamiennej podmurówce. Trójboczne prezbiterium
oraz prostokątna nawa zostały oszalowane gontami, które pokrywają także strome dachy i biegnące wokół kościoła soboty. Nad kruchtą wznosi się drewniana wieża zbudowana w słup zwieńczona cebulastym hełmem.
Wnętrze kościoła kryje klasycystyczny ołtarz główny z obrazem patrona św. Wawrzyńca, barokowe ołtarze boczne, ambonę i ławki. Szereg z tych przedmiotów wyrzeźbił proboszcz z Grodźca, Jan Szimaszko. Do cennych obiektów znajdujących się w kościele należy renesansowy tryptyk z przedstawieniem Santa Conversazione – rozmowę Matki Boskiej z św. Piotrem i św. Wawrzyńcem.

Kościół św. Wawrzyńca
Bielowicko 84
43-386 Świętoszówka
tel. 33/ 8154027